Jakub Kabíček

S lidmi pracuji přes třicet let. Jsem psychoterapeut, supervizor a lektor nejen mindfulness. Jsem také otec, manžel, kolega... Na své cestě jsem spolu s lidmi okolo mě objevoval a objevuji, co vede ke štěstí, vyrovnanosti, spokojenosti a smyslu. Nepřestává mě okouzlovat a udivovat pestrost života v nás i okolo nás. 

Každý okamžik je jedinečný, Rozvíjení všímavosti k těmto okamžikům a laskavosti k sobě i druhým je esence mé práce.

Rozhovor o mé práci v rámci podcastu Diagnoza F si můžete poslechnout mj. na webu Českého rozhlasu.

Mí učitelé

Během svého profesního života jsem měl možnost pracovat a učit se od mnohých skvělých kolegů, klientů, učitelů, terapeutů... Některá setkání pro mě byla velmi důležitá. Jsem moc vděčný, že jsem se mohl setkávat mj. s Olgou Marlin, Zuzanou Havrdovou a Luďkem Vrbou. 

Formální vzdělání

Magisterský obor Supervize ve zdravotnictví a sociálních službách FHS UK (Supervize v TK pro drogově závislé v ČR)

Bakalářský obor Psychologie-arteterapie PF JU (Arteterapie v Terezíně 1942-1944)
SZŠ sv. Zdislavy  - všeobecná zdr. sestra
Gymnázium Voděradská, Praha

Výcviky a kurzy

Výcvik v supervizi - v rámci vysokoškolského studia na UK (500h, ukončeno obhajobou portfolia)

Výcvik v Rožnovské arteterapii - v rámci vysokoškolského studia na JU

Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR (550 hodin, VIAP - PPF, lektoři Olga Marllin a Ivo Kalvínský)
RMT - lektorský kurz Relational mindfulness training (2021 - 2023)
Videotrénink interakcí - Modul I. (150h, SPIN)
Kurz speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování (3 semestry, UK)

Další kurzy: Krizová intervence (100h PL Bohnice a D o.s.), Life story work (20 hodin), Přímá práce s klientem, základy motivačních rozhovorů (60 hodin, NATAMA), Workshopy Pesso-Boyden terapie (celkem 100 hodin - Yvonna Lucká, Iman Borman), Ošetřovatelství v psychiatrii (4 semestry, IDVPZ - Brno) a další kurzy zaměřené především na specifické psychoterapeutické dovednosti.

Mindfulness

Mindfulness se věnuji 9 let. Absolvoval jsem oba klasické kurzy MBSR a MBCT. Jsem absolvent lektorského výcviku RTM (Relational mindfulness training). Vedl jsem šest 8. týdenních kurzů mindfulness pro klienty liberecké Advaity. Mám za sebou několik týdenních retreatů a jeden měsíční pod vedením Beth Upton.

Dosavadní praxe

2014 - dosud - Advaita, z.ů.. - terapeut v Centru ambulantních služeb (CAS) pro klienty, kteří potřebují ambulantní adiktologickou péči. 

2008 - dosud - OSVČ - supervize (v současnosti superviduji 10 týmů převážně sociálních služeb,) a lektorská činnost (spolupracoval jsem s celou řadou organizací mj. Rozum a cit, Můzy dětem či CPNRP)

2007 - 2013 - Magdaléna o.p.s. - terapeut v terapeutické komunitě a programu CHRPA (chráněné bydlení a podporované zaměstnání) pro klienty s drogovou závislostí

2006 - 2007 - TK Podcestný mlýn - terapeut v terapeutické komunitě pro klienty s drogovou závislostí

2004 - 2006 - DOM - sociální terapeut v domě na půli cesty (sociální a pracovní rehabilitacíe mladých lidí z problematických poměrů - DD, VÚ, nefunkčních rodin...)

2002 - 2004 - Středisko pro mládež Klíčov - odborný a vedoucí vychovatel na oddělení M.O.S.T. (klienti s drogovou závislostí) a Pontis (děti a mládež s poruchami chování)

2000 - 2001 - O.s. Green Doors - vedoucí programu pracovní rehabilitace lidí s psychózou v tréninkové kavárně 5. kolona ("sestra" Café na půl cesty)

1989 - 2002 - Psychiatrická nemocnice v Bohnicích - pracoval jsem na většině oddělení psychiatrické nemocnice jako SZP. Poslední roky na Centru krizové intervence. Dva roky jsem pracoval i jako tiskový mluvčí a šéfredaktor měsíčníku Bohnice.