Mindfulness


Co je mindfulness?

Mindfulness - do češtiny se tento termín překládá jako všímavost či bdělá pozornost. Jde o vlastnost, kterou disponujeme všichni. Lze ji definovat jako schopnost prožívat život právě teď s laskavostí a zvídavostí. 
Všímavost lze rozvíjet jednak ve formálních cvičeních (meditacích), tak i při běžných činnostech během dne.
Pravidelné rozvíjení všímavosti má prokazatelně vliv na naši duševní pohodu.
Efektivita dvou, dnes již klasických, programů MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) a MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) byla podložena stovkami vědeckých studií. 
Prvky mindfulness jsou součástí mnohých psychoterapeutických směrů, např. Dialectical Behaviour Therapy (DBT), či tzv. třetí vlny KBT.

Co nabízím?

Mindfulness učím individuálně a také nabízím tři typy kurzů.

První je 8 týdnů v přítomnosti, který vychází především z MBCT, MBSR a focusingu. Je zaměřený převážně na individuální praxi. 

Druhý z nich je osmitýdenní kurz "Mindfulness ve vztazích" (RMT - Relational Mindfulness Training).  

Tento kurz vychází z klasických konceptů mindfulness a posouvá je do roviny vztahů a komunikace. Program rozvíjí aspekty jako je laskavost, soucit, empatie a aktivní naslouchání. Učí nás být všímaví i během interakce s druhými.

Pracuje se především v tzv. dyádách (dvojicích).

Třetí z nich jsou Základy všímavosti, který nabízí to nejlepší z mindfulness ve čtyřech nebo šesti setkáních a jednom celodenním. 

Co vás čeká v kurzech?

Sejdeme se jedenkrát v týdnu na 90 minut a jednou na celý den (o víkendu, 6h.)

Pro koho jsou a nejsou kurzy určeny?

 • Oba kurzy jsou určeny jak pro začátečníky tak pro pokročilé. 
 • Pokud trpíte vážnější duševní poruchou (např. psychózou) poraďte se o účasti na kurzu se svým lékařem.


8 TÝDNŮ V PŘÍTOMNOSTI

Na kurzu se mj. naučíte:

 • Všímat si a radovat se z běžných věcí
 • Pěstovat laskavost k sobě i k druhým
 • Být pozornější ke svým potřebám
 • Zvládat lépe emoce např. vztek či smutek
 • Odolávat všudypřítomnému stresu
 • Úspěšně zastavovat kolotoče myšlenek ve své hlavě
 • Zvládat úzkost
 • Lépe se soustředit
 • A užívat si život jaký je a ne, jaký by měl být


MINDFULNESS VE VZTAZÍCH

Co si z kurzu odnesete?

 • Naučíte se vnímat své pocity, myšlenky a tělo i v průběhu dialogu
 • Naučíte se aktivně naslouchat
 • Naučíte se vyjadřovat své aktuální myšlenky a pocity
 • Osvojíte si základní meditační techniky
 • Budete vědět jak rozvíjet všímavost jak individuálně tak ve vztazích


VŠÍMAVÝ MĚSÍC - základy všímavosti

Na kurzu se mj. naučíte:

 • Všímat si a radovat se z běžných věcí
 • Pěstovat laskavost k sobě i k druhým
 • Být pozornější ke svému tělu
 • Všímat si kolotočů myšlenek ve své hlavě a zastavovat je
 • Lépe se soustředit